FAQ

Vores netværk af erfarne oversættere dækker alle fagsproglige genrer, såsom

  • Detail og salg
  • IT
  • Jura
  • Kemi
  • Markedsføring
  • Regnskab
  • Teknik
  • Uddannelse
  • Økonomi

Vi hjælper dig også gerne med oversættelser, der kræver autorisation/legalisering.

Så står du med en oversættelsesopgave, du skal have sendt ud af huset – uanset, om der er tale om et sprog eller et flersproget projekt bestående af en eller flere store såvel som små filer, er vi klar til at assistere dig.

Vores kundekreds dækker større og mindre virksomheder såvel som offentlige institutioner og privatkunder. Derfor er du velkommen til at benytte dig af vores service.

Vores oversættelsesbureau har igennem sine mere end 25 år opbygget et imponerende netværk af loyale og professionelle oversættere, så OnLine Translation kan klare hvilken som helst sprogkombination.

Der er dog nogle sprog, der er mere efterspurgte end andre.

Frem for alt spørges der ofte efter oversættelse fra dansk til engelsk og lige så ofte fra engelsk til dansk. For os som et dansk oversættelsesbureau indgår dansk tit i de ønskede sprogkombinationer, såsom tysk-dansk, dansk-tysk, dansk-svensk, fransk-dansk og så videre.

På andenpladsen følger oversættelser i sprogkombinationer, hvori der indgår enten tysk eller engelsk sammen med et andet sprog end dansk, som for eksempel tysk til svensk, engelsk til italiensk og omvendt. Oversættelser mellem tysk og engelsk forekommer også ganske tit.

Alle andre europæiske sprog i diverse kombinationer følger lige i hælene, som for eksempel svensk til finsk eller norsk til græsk. Også kombinationer med de mange østeuropæiske sprog er kommet på dagsordenen, såsom kombinationer med litauisk, polsk eller tjekkisk.

OnLine Translation har igennem årene og i takt med globaliseringen også observeret en støt stigning i efterspørgslen af oversættelser, hvori der indgår ikke-europæiske sprog, såsom dansk eller engelsk til russisk, kinesisk og arabisk.

Og så er der afdelingen med de mere eksotiske sprog, som et professionelt oversættelsesbureau også skal kunne mestre. Som eksempler kan der nævnes kombinationer med tigrinya, som er et afrikansk sprog, eller tagalog, som tales på Filippinerne.

Uanset, hvilken slags dokument du står med, og hvilken sprogkombination der er tale om – vi vil altid sørge for en professionel oversættelse af høj kvalitet. Har du brug for oversættelse af din hjemmeside, måske endda til flere sprog, så står vi klar med de helt rigtige ressourcer.

Hvis du har et dokument, der skal oversættes og derefter autoriseres og/eller legaliseres, hjælper vi også gerne med dette.

OnLine Translation råder over et verdensomspændende netværk af oversættere, hvoraf de fleste har specialiseret sig inden for nogle afgrænsede fag eller områder. Nogle foretrækker at arbejde med tekniske manualer, mens andre har opnået stor ekspertise i at oversætte juridiske tekster eller andet speciale. Vi vil altid bestræbe os på at matche din tekst med den mest kvalificerede oversætter på det pågældende tidspunkt. Her har vi brug for, at du ud fra vores emneforslag vælger det emne, som beskriver din tekst bedst.

Vi kan behandle de fleste filformater:

 • Samtlige filformater fra Microsoft Office-pakken
  • Word-filer (.docx)
  • Excel-filer (.xlsx)
  • Powerpoint-filer (.pptx)
 • IDML-filer (for Adobe InDesign)
 • HTML- og XML-filer
 • PDF-filer fra version 11

Følgende filformater behandler vi manuelt:

 • PDF-filer dannet af en Adobe Writer-version, der er ældre end version 11. Tidligere versioner af PDF indeholder nemlig tekst kun som billede.
 • Indscannede billeder (for eksempel .jpg, .png).

Optalte filer er den eller de filer, som du har uploadet her på denne side, og som er blevet analyseret med succes. Ordantallet af de således analyserede filer fremgår af tabellen ”Opsummering af filer”. Her kan du også med det samme se, hvad prisen for oversættelsen af hver enkelt fil bliver.

Filer, der indeholder tekst som billede, kan vi ikke behandle automatisk, da de kræver manual behandling.

Følgende filformater skal vi behandle manuelt:

 • PDF-filer dannet af en Adobe Writer-version, der er ældre end version 11. Tidligere versioner af PDF indeholder nemlig tekst kun som billede.
 • Indscannede billeder (for eksempel .jpg, .png).

Hvis du har behov for at få oversat en sådan fil, kan du vælge at modtage et særskilt tilbud for denne i vores ordreproces.

Hver tekst, du uploader på denne side, behandles som standard af en professionel oversætter, som efter endt oversættelse læser resultatet igennem og tjekker selv for eventuelle fejl.

Hvis du sætter hak i feltet ”Korrektur”, betyder det et tilvalg af en såkaldt sekundær korrektur foretaget af en anden kvalificeret oversætter, der korrekturlæser oversættelsen en ekstra gang med friske øjne.

Hvordan foregår korrekturlæsningen?

Når oversætteren har afsluttet og tjekket oversættelsen, sender han/hun den ikke retur til dig med det samme, men derimod videre til korrekturlæseren. Denne sætter sig ind i den oprindelige tekst samt oversættelsen og eventuelle referencefiler, hvorefter han/hun indikerer eventuelt nødvendige ændringer i oversættelsen. Når oversætteren modtager den korrekturlæste fil, tager han/hun stilling til ændringsforslagene. Eventuelle spørgsmål afklares, og herefter er projektlederen klar til at levere den endelige version af oversættelsen til dig.

Hvad skal jeg vælge?

Hvis du har brug for en oversættelse, hvor hastighed samt korrekt forståelse tæller mest, kan en oversættelse uden sekundær korrektur være tilstrækkelig (for eksempel for dokumenter til brug internt i virksomheden).

Hvis du derimod har brug for en 100 % perfekt oversættelse, som blandt andet skal repræsentere din virksomhed udadtil, vil vi helt klart anbefale dig at tilvælge ”Korrektur”.

Især i Microsoft Word (men også i større eller mindre grad i de fleste andre filtyper) har du mulighed for at bruge formatering for at opnå det ønskede udseende eller layout af en given tekst – for eksempel forskellige skrifttyper, skriftstørrelser, spalter, tabeller, skrift- eller baggrundsfarver og meget mere.

Hvis du ønsker, at den oversatte tekst indeholder præcist den samme formatering som i din originalfil, skal du vælge ”Layout” til. Hvis du hellere selv vil tilrette layoutet i den oversatte fil, eller hvis du slet ikke har behov for formatering, fravælger du denne option og får således en billigere pris.

Har du indtastet teksten til oversættelse direkte i tekstfeltet eller kopieret den dertil, vil denne tekst ikke indeholde formatering. Her er det derfor ikke muligt at tilvælge optionen ”Layout”.

Hvis I i jeres organisation for eksempel bruger en speciel terminologi, som I ønsker oversætteren skal gøre brug af for at sikre en sprogmæssig konsistens, kan du vedhæfte en fil med disse termer samt en kort kommentar.

Hvis der er tale om en oversættelse, som ligner en eller flere oversættelser, som I før har fået lavet, så kan disse også fungere som reference, for at oversætteren kan ramme den rigtige tone i sit sprog. Også billeder kan virke understøttende for forståelsen af for eksempel manualer, strikkeopskrifter eller beskrivelsen af nye produkter.

I kommentarfeltet kan du også sætte et link ind til din organisations hjemmeside – indsigt i din branche vil hjælpe oversætteren til at vælge de passende termer i den pågældende kontekst.

Tit kan oversætteren klare dine oversættelser, uden at du medsender ekstra materiale – men det er overvejelsen værd.

En oversættelse lavet af OnLine Translation er mere end bare en sproglig ydelse. Som udgangspunkt zoomer vi ind på det kompleks, som netop din aktuelle opgave udgør. De løsninger, vi leverer, integrerer indhold og form af dit budskab til din målgruppe på så effektiv vis som muligt. Vi mener nemlig, at de sproglige og de kulturelle kriterier, som spiller en rolle i den ønskede målgruppe, er utroligt vigtige for at kunne levere en vellykket oversættelse. Derudover tager vi også højde for selve kommunikations-situationen, det ønskede format og kvaliteten af din originaltekst samt de ønsker, du har angående det endelige filformat samt brug af sprog. Her spiller blandt andet genre, tiltaleform, stil og speciel terminologi en rolle, for at nævne nogle faktorer.

Alle vores sider er HTTPS-krypterede. Det vil sige, at vi bruger den samme krypteringsteknologi som de fleste netbanker, webshops og webmail-udbydere. For dig betyder det, at de filer, du uploader på vores hjemmeside, er beskyttede og ses kun af OnLine Translations medarbejdere.